BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

       Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.
 

     Przedszkole nr 6 w Tychach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem następującegych linków:
 

1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Niniejsza usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej.
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=przedszkole6tychy


2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Udostepnianie+informacji+publicznej+na+wniosek&idPodmiotu=przedszkole6tychy

3.Pismo ogólne do urzędu

Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie do której nie mają zastosowania inne formularze.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=przedszkole6tychy

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Imie Nazwisko Stanowisko
Katarzyna Reguła pomoc administracyjna

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-11-22 11:55:27 Zmiana publikacji zs7
2 2013-03-20 15:42:11 Zmiana publikacji przedszkole6
3 2012-10-23 10:39:17 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 1133 razy Artykuł wyświetlony 1133 razy