BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

       Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.
 

     Przedszkole nr 6 w Tychach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem przeglądarki internetowej z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP za pośrednictwem następującegych linków:
 

1. Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Niniejsza usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej.
 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=przedszkole6tychy


2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Udostepnianie+informacji+publicznej+na+wniosek&idPodmiotu=przedszkole6tychy

3.Pismo ogólne do urzędu

Usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie do której nie mają zastosowania inne formularze.

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=przedszkole6tychy

 

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Imie Nazwisko Stanowisko
Katarzyna Reguła pomoc administracyjna

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-04-23 11:24:55 Zmiana publikacji przedszkole6
2 2017-11-22 11:55:27 Zmiana publikacji zs7
3 2013-03-20 15:42:11 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 2230 razy Artykuł wyświetlony 2230 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.