BIP

2013

Data:11.02.2013r.
Instytucja:Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach
Osoby wizytujące:Barbara Jabłońska,Elżbieta Błażków
Zakres kontroli:Kontrola sanitarna(urzędowa) przeprowadzona kompleksowo z wykorzystaniem arkusza oceny
Zalecenia:Nie wydano


Data: 02.08.2013r.
Instytucja: Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach
Osoba wizytująca: Joanna Warzecha
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola prowadzacego dyżur w okresie wakacyjnym
Zalecenia:Nie wydano


Data: 16.09.2013r.
Instytucja: Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach
Osoba wizytująca: Joanna Warzecha, Danuta Pilner
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola, ocena przestrzeganai ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Zalecenia:Nie wydano

Data
: 04.09.2013 r. - 06.09.2013 r., 09.09.2013 r., 13.09.2013 r., 24.09.2013 r. -
25.09.2013 r., 27.09.2013 r.
Instytucja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku
Osoba wizytujaca: Dorota Wybrańczyk
Zakres kontroli: prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne i inne, ustalenie uprawnieńdo świadczeń z ubezpieczeń społ., prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaswiadczen lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczen społ.
Zalecenia: Nie wydano.


Data: 09.10.2013 r.
Instytucja: Śląski Kurator Oświaty
Osoba wizytująca: Jerzy Walas
Zakres kontroli: Organizacja pracy przedszkola w roku szk. 2013/2014 oraz wykonywania przez dyrektora przedszkola zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.
Zalecenia: nie wydano.

Data: 23.10.2013 r.
Instytucja: MZO Tychy
Osoba wizytująca: Wanda Grabowska
Zakres kontroli: Ocena pracy dyrektora Przedszkola nr 6 Pani Krystyny Starzec w świetle
realizacji zadań dyrektora w zakresie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela.
Zalecenia: nie wydano.
Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-01-08 13:07:42 Zmiana publikacji przedszkole6
2 2013-10-21 12:34:38 Zmiana publikacji przedszkole6
3 2013-10-21 12:33:53 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 2283 razy Artykuł wyświetlony 2283 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.