BIP

2015

Data: 16.02.2015r.
Instytucja: Śląski Kurator Oświaty
Osoba wizytująca: Jan Gratka
Zakres kontroli: Zgodność organizacji zajęć rewalidacyjnych z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zalecenia: Nie wydano

  

Data: 11.08.2015r.
Instytucja: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Osoba wizytująca: Jolanta Bochenek, Danuta Pitner
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola pełniącego dyżur letni

Zalecenia: Nie wydano

Data : 22.09.2015r.
Instytucja: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Osoba wizytująca: Joanna warzecha, Danuta Pitner
Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego przedszkola, ocena przedstrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii.

Zalecenia: Nie wydano

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-11-12 12:20:37 Zmiana publikacji przedszkole6
2 2015-11-12 12:06:29 Zmiana publikacji przedszkole6
3 2015-08-11 13:49:06 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 1200 razy Artykuł wyświetlony 1200 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.