BIP

2016

Data: 05.04.2016r.
Instytucja: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Osoba wizytująca:Joanna Warzecha, Danuta Pitner
Zakres kontroli:Ocena stanu sanitarnego przedszkola, ocena przestrzegania ustawy w zakresie ochrony zdrowia przed nastepstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Zalecenia:Nie wydano

Data: 11.04.2016 r.
Instytucja: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Osoba wizytująca: Maria Więcek, Anna Kalusińska-Milarska
Zakres kontroli: kontrola urzędowa żywności z oceną zakładu na arkuszu
Zalecenia: Nie wydano

Data: 18.08.2016 r.
Instytucja: Państwowy Powiatowy inspektorat Sanitarny
Zakres kontroli:Ocena sporzadzanych dekadowych  jadłospisów i zestawień dekadowych
zalecenia: zwiększenie udziału warzyw w podawanych posiłkach w postaci surowej, zwiększenie ilości wapnia oraz witaminy D.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2016-08-22 12:46:47 Zmiana publikacji przedszkole6
2 2016-04-11 15:28:02 Zmiana publikacji przedszkole6
3 2016-04-06 08:12:17 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 1122 razy Artykuł wyświetlony 1122 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.