BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych
w Przedszkolu Nr 6 w Tychach


 
1. Rejestr zarządzeń dyrektora
2. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
3. Protokoły rad pedagogicznych
4. Wykaz procedur
5. Rejestr umów (media)
6. Rejestr faktur
7. Rejestr skarg i wniosków
8. Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
9. Rejestr imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
10. Rejestr szkoleń BHP pracowników
11. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
12. Ewidencja urlopów pracowniczych
13. Rejestr korespondencji
14. Rejestr wypadków
15. Ewidencja wyjść pracowników
16. Ewidencja ilościowa i wartościowa.
 
Imie Nazwisko Stanowisko
Katarzyna Reguła pomoc administracyjna

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-09-28 13:02:22 Zmiana publikacji przedszkole6
2 2019-04-23 11:21:09 Zmiana publikacji przedszkole6
3 2017-02-09 09:04:53 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 2443 razy Artykuł wyświetlony 2443 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.