BIP

2012

Data:24.05.2012r.
Instytucja:Miejski Zarząd Oświaty w Tychach
Osoby wizytujące:Anna Kozak,Karolina Koszyk,Katarzyna Nogaj
Zakres kontroli:Kontrola danych źródłowych służących sporządzeniu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013
Zalecenia:Nie wydano


Data:18.06.2012r.
Instytucja:Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach
Osoby wizytujące:Barbara Jabłońska,Elżbieta Błażków
Zakres kontroli:Kontrola sanitarna(urzędowa) przeprowadzona kompleksowo z wykorzystaniem arkusza oceny
Zalecenia:Nie wydano


Data:18.09.2012r.
Instytucja:ECEBUD
Osoby wizytujące:Grażyna Loth,Adrian Blach
Zakres kontroli:Kontrola -przegląd techniczny instalacji i urządzeń gazowych
Zalecenia:Nie wydano


Data:16.11.2012r.
Instytucja:Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach
Osoby wizytujące:Iwona Piekorz,Wioletta Dawczyńska
Zakres kontroli:Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych w placówce nauczania i wychowania.
Zalecenia:Nie wydano


Data:07.12.2012r.
Instytucja:Państwowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach
Osoby wizytujące:Jolanta Bochenek
Zakres kontroli:Ocena stanu sanitarnego przedszkola.
Zalecenia:Nie wydano

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-11-24 12:54:26 Zmiana publikacji Bojdoł Zuzanna
2 2013-03-21 10:28:01 Zmiana publikacji przedszkole6
3 2013-03-21 10:27:37 Zmiana publikacji przedszkole6


stronę wyświetlono 3339 razy Artykuł wyświetlony 3339 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.